Våra tjänster

Vi på Ahls isoleringsfirma står till tjänst med isoleringstjänster inom vvs, kyl, värmeisolering, ångisolering och kylisolering. Hos oss får du alltid snabb och effektiv service, utan att tumma på kvaliteten. Som extra bonus erbjuder vi dig alltid konkurrenskraftiga priser när du väljer att arbeta med oss.

Exempel på tjänster vi tillhandahåller:

  • Energibesparing i rörsystem och tankar
  • Skyddsisolering av heta anläggningar
  • Kondensisolering och korrosionsskydd av kalla installationer
  • Brandisolering av ventilationskanaler och andra brandkänsliga konstruktioner
  • Ljudisolering för bättre arbetsmiljöer

Teknisk isolering

Teknisk isolering skyddar installationen vilket säkerställer minskad energianvändning, energiprestanda, lägre underhållskostnader och bättre livslängd på installationen. Vårt material är av stenull, vilket är ett brandsäkert och naturligt material. 

Varför ska man välja teknisk isolering?

Ekonomiskt & miljö - det sparar energi och genom det även pengar

Säkerhet - det kan förhindra eller fördröja brandförlopp

Det är ekonomiskt då man sparar energi

Miljö - det förhindrar uppkomst av legionellabakterier